NEWS
ทำบุญบริษัท ประจำปี 2561

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2561 ใน วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

 

จอLED ย้าวยาว!!!!

เปิดอย่างไม่เป็นทางการกับจอLED ย้าวยาว!!!!

โคมไฟถนนอัจฉริยะ โครงการแรกได้เริ่มขึ้นเเล้ว!

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการ ติดตั้งโคมถนน ที่ ทบ. นครเชียงราย มูลค่าโครงการรวม50ล้านบาท